Dịch truyện

Có bạn dịch giả nào dịch có hứng thú dịch cuốn "It is fate to be loved by the villains" nếu đc thì mình để lại thông tin liên lạc để mình donate

1 Bình luận

tốt hơn bạn nên qua đây để đề nghị, chứ làm nguyên cái bài viết thế này hơi quá
Xem thêm