Lần cuối
Số từ
10.095
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
18.783
Tên khác:
The Girl Who Ate a Death God
死神を食べた少女

Tóm tắt

Sẽ thế nào khi một người ăn Thần chết??

Riêng tôi, tôi không thật sự biết. Thứ duy nhất mà tôi biết đó là...

Tôi đói.

Vì thế, tôi sẽ lấy đầu những người này mà nộp cho cấp trên của mình.

Như thế chắc chắn tôi sẽ được thưởng những bữa ăn ngon.

Đến đây nào, khi mọi thứ đã được chuẩn bị, chúng ta xuất phát.

Xem thêm
Chú thích thêm

Nguồn Eng: https://www.novelupdates.com/series/the-girl-who-ate-a-death-god/

Trans + Edit: Kerry Stevant

Nhóm trước đã drop, nên mình xin phép làm tiếp.

Xin cảm ơn.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Toàn tập
Toàn tập
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ãi òn
Xem thêm