• 77
    Chương đã đăng
  • 14
    Đang theo dõi
  • Bình luận

Tên nick: Yanbaka.

Biết chút ít tiếng Nhật, mong giúp ích được cho đời.

Tham gia: 20/09/2021
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hội Chứng Anh Hùng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: