Giới thiệu
Các truyện được viết bằng tiếng Anh.
Bộ lọc

Everybody Loves Large Chests! (Web Novel)

Số từ: 172.321
Lượt xem: 325.981
Lượt thích: 500

Lưu ý: Trước khi đọc tóm tắt thì xin nhắc đây là câu truyện điển hình của việc "đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài"Tương truyền rằng những chiếc rương báu là những thứ chứa đựng tất cả ước mơ và...

World of Warcraft

Số từ: 1.152.203
Lượt xem: 361.535
Lượt thích: 329

World of Warcraft là hành trình xuyên qua thời kỳ thần thoại truyền thuyết, rất lâu trước khi Đại Tộc và Liên Minh đối đầu với nhau. Pho sách cuối cùng của Lịch sử Warcraft tiết lộ những câu chuyện ch...