Giới thiệu
Bắt chước / sao chép lại văn phong, nhân vật; hoặc viết nội dung mới... dựa trên một hoặc nhiều tác phẩm gốc khác.
Bộ lọc

Nữ thần: “Cậu muốn trở thành gì khi chuyển sinh dị giới?” Tôi: “Xương sườn của dũng sĩ”

Số từ: 284.561
Lượt xem: 362.955
Lượt thích: 986

Dũng sĩ cheat, có harem, kết cục hạnh phúc, nhưng đích đến chuyển sinh mà nhân vật chính lựa chọn lại là xương sườn của dũng sĩ!?   Đây là thế giới liên tục chuyển sinh đi các nơi cho đến khi thoả mãn...