Shuuen no Shiori
Suzumu Komine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Minh họa

0 Bình luận - Độ dài: 57 từ - Cập nhật:

23219242

64964788

81784045

A-ya

49329093

B-ko

13302288

C-ta

76352077

D-ne

70757817

Quy chuẩn dịch thuật:

Trong bản tiếng Nhật, cụm từ "Cuốn Sách Cái Chết" thực ra dịch là "Cuốn sách của sự Kết Thúc"

Mình dịch ngắn lại thành "Cuốn Sách Cái Chết", một phần cho trùng với cụm Thẻ Đánh Dấu, một phần vì cụm "Cuốn Sách Kết Thúc" nghe thiếu thiếu.

Chuong_001-004

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận