Shuuen no Shiori
Suzumu Komine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 6: Re: Dây Tình yêu Song song (Re: Heikou Rensen)

0 Bình luận - Độ dài: 37 từ - Cập nhật:

Một, hai, ba, bốn....     

Chỉ một chút, chỉ một chút nữa.     

Nó vẫn ổn, vẫn ổn.     

Chỉ thêm một chút nữa, chỉ một.... chút nữa thôi.                            

                                                                           ... Và như thế, cột đá sụp đổ và vỡ tan. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận