Nhóm dịch: Nameless
Giới thiệu

Càng biết nhiều tôi lại càng thấy mình nông cạn

Càng viết nhiều tôi lại càng không hiểu mình viết gì

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
23:11
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hội Chứng Anh Hùng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
SPY X FAMILY
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hakuyoku no Polaris
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Aoi Kotori, Akai Tori
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
God of cooking
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Trái tim người máy
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: