Truyện dịch
Tác giả: Ninomae Hajime
Họa sĩ: Abe Yoshitoshi
Cập nhật cuối
EmbersGlow Administrators
Nhóm dịch